• 157

    کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی

    داوطلبان ثبت نام آزمون نمونه دولتی جهت شرکت در آزمون می بایست یک هفته قبل از زمان برگزاری اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی پرداخته ایم .

    13 بهمن 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی