کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی

271
داوطلبان ثبت نام آزمون نمونه دولتی جهت شرکت در آزمون می بایست یک هفته قبل از زمان برگزاری اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی پرداخته ایم .
2 سال پیش
heyvagroup
heyvagroup 0 دنبال کننده