• کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی

    داوطلبان ثبت نام آزمون نمونه دولتی جهت شرکت در آزمون می بایست یک هفته قبل از زمان برگزاری اقدام به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی کارت ورود به جلسه آزمون نمونه دولتی پرداخته ایم .

    13 بهمن 1397 آموزشی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی