• 213

    فیزیوتراپیست صادق زراعتکار، درای نیدلینگ زانو درد

    زانو درد شیوع بسیاری در بین بیماران دارد و افراد بسیاری از این مسئله رنج میبرند. درای نیدلینگ روش بسیار موثر بدون عارضه ای است که بصورت تخصصی در کلینیک فیزیوتراپی آرامش در سعادت آباد انجام میشود. http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%86/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی