• 642

    محکوم شدن گوهر خیراندیش بخاطر بوسیدن یکی از شاگردان همسرش

    روایت بامزه گوهر خیراندیش از محکوم شدنش به خاطر بوسیدن یکی از شاگردان همسرش: قاضی گفت نمی شود آدم ها همدیگر را ببوسند و بگویند پدرم بود، پسرم8 بود/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی