• 294

    كلينيك توانبخشي مهسا مقدم شرق تهران، درمان لكنت زبان در كودكان و بزرگسالان 3

    ‏٠٩٣٥٧٧٣٤٤٥٦- ٠٢١٧٧٧٣٤٤٥٦- goftardarmanii.ir- كلينيك توانبخشي مهسا مقدم، درمان لكنت زبان در كودكان و بزرگسالان، درمان موفق لكنت زبان، درمان قطعي لكنت


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی