• 378

    چه تضمینی برای بکارگیری افراد شرکت کننده در آزمون استخدام بخش خصوصی وجود دارد؟

    محمدحسین قمری دبیر شورای سیاست گذاری آزمون استخدام بخش خصوصی در برنامه حالا خورشید کسب اطلاعات بیشتر در: www.inre.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی