• 232

    چرا شرکت ها مشتری آزمون استخدامی هستند نه فامیل بازی؟

    محمدحسین قمری دبیر شورای سیاست گذاری آزمون استخدام بخش خصوصی در برنامه سیمای خانواده کسب اطلاعات بیشتر در: www.inre.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی