گیاهان حس بویایی دارند

704
قدرت بویایی یکی از مکانیزم‌های دفاعی گیاهان به شمار می‌رود. براساس یافته‌های یک تحقیق مشخص شد که درختان وقتی میوه‌هایشان می‌رسد، وقتی یکی از درختهای مجاور آنها قطع می‌شود یا وقتی درختی در نزدیکی آنها مورد هجوم حشرات گرسنه قرار می‌گیرد، متوجه می‌شوند. به دلیل همین توانایی، اگر درخت مو در نزدیکی گیاه گوجه شروع به رشد کند، متوجه گیاه گوجه شده و شروع به تنیدن و پیچیدن دور آن و خوردن موادغذایی آن می‌کند.
محققان با یک تحقیق ساده توانستند وجود حس بویایی را در درخت مو به اثبات برسانند. آنها یک گلدان خالی و یک گیاه گوجه مصنوعی را در دو طرف یک درخت مو گذاشتند. اما درخت مو به سمت هیچکدام از این گلدانها رشد نکرد. سپس، یک گیاه گوجه واقعی را کنار درخت مو گذاشتند و حتی زمانیکه گوجه در تاریکی یا پنهان از دید بود نیز درخت مو به سمت گوجه واقعی شروع به رشد می‌کرد.
موبنا
موبنا 1 دنبال کننده