• 507

    انتظارات شغلی شما چه تأثیری در دستیابی به شغل مناسب خودتان دارد؟!

    دکتر پریا اصلانی مشاور کسب وکار، نقش این رابطه مهم را توضیح می دهد کسب اطلاعات بیشتر در: www.inre.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی