جلسه 32 فیزیک دهم-چگالی 2 حل 4 سوال ساده ولی مهم- مدرس محمد پوررضا

221
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "چگالی 2 حل 4 سوال ساده ولی مهم" در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده