آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - کدام اقلام مشمول بیمه می شوند

363
آموزش حسابداری حقوق و دستمزد - کدام اقلام مشمول بیمه می شوند

در اقلام حقوق و دستمزد ، برخی مشمول مالیات حقوق می شوند در این فیلم به اقلام مشمول بیمه اشاره شده است .