• 574

    راهکارهایی برای درمان نیش عقرب

    گزش یا نیش حشرات در موقعی رخ میدهد که حشره میخواهد از خود دفاع یا تغذیه کند . بعضی از حشرات بعد از نیش زدن اسید فرمیک نیز تزیق میکنند که منجر به تورم ، قرمزی ، درد و خارش محل گزیدگی میشود . قسمت خطرناک نیش زدن انتقال بیماری از بدن میزبانی به میزبان دیگر میباشد . بیماری هایی مانند : مالاریا ، تب زرد ، ویروس نیل غربی و فیلاریازیس جزء بیماری های خطرناکی میاشند که توسط بعضی از گونه ها به انسان منتقل میشود . 09145562020 04432251817 www.ariasam.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی