فیلم فصل پنجم ریاضی هفتم

441
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل پنجم ریاضی هفتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده