• 88

    عجب شیر

    همه ما شهر عجب شیر را با پائگانش میشناسیم اما نام عجب شیر از کجا و چگونه بر این شهر گذاشته شده است؟ منطقه و شهری که امروزه عجب شیر گفته میشود در قدیم قالاچای گفته میشد مرکز قالاچای هم دیزه و املای رسمی آن دیزج بود لغت قالاچای مانند مغان، قاراداغ و سولدوز نام محال است پس نام قدیم و صحیح منطقه عجبشیر قالاچای است اما از چه زمانی قالاچای عجب شیر شد؟ وزیر کشوری رضاخان شب خوابیده و صبح بیدار شده و نام عجب شیر را بر منطقه تاریخی قالاچای انتخاب کرده است نا گفته نماند که به طور کامل نتوانسته اند نام قالاچای را از این منطقه حذف کنند و یک سد و رودخانه به نام قالاچای وجود دارد که سندی بر صحیح بودن نام قالاچای بر این منطقه میباشد و همچنین قلعه نیز کلمه ای ترکی است واز فعل قالاماق مشتق شده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی