هواشناسی - روند کاهشی دمای هوا در تهران

11
کارشناس هواشناسی از روند کاهشی دمای هوا در تهران خبر داد.
Milad Beiki
Milad Beiki 79 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.