• 117

    مجری برنامه ویدئو چک: برام مهم نیست که فحش بخورم

    عبداالله روا مجری برنامه تلوزیونی ویدئو چک در مصاحبه اش: برام اصلا مهم نیست که فحش بخورم

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی