فیلم فصل پنجم ریاضی یازدهم تجربی

339
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل پنجم ریاضی یازدهم تجربی آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی یازدهم تجربی در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده