هواشناسی - ورود سامانه قوی بارشی از پنجشنبه (۶ آذر)

159
Milad Beiki
Milad Beiki 22 دنبال‌ کننده
کارشناس هواشناسی ضمن تشریح وضعیت آب و هوای کشور و ادامه بارشها و وهاوی مه آلود در شمال کشور از ورود موج جدید بارشی قوی از پنجشنبه ششم آذر ماه خبر داد.
Milad Beiki
Milad Beiki 22 دنبال کننده