• 122

    هنگامی که پرورزه ساخت ماشین آبسوز توسط یک نابغه عرب ایرانی کلید خورد یک کارشناس فنی خودرو سازی اعلام نمود که ساخت ماشین آبسوز ناقض قوانین ترمو دینامیک است %

    ABDOLSAMAD عبدالصمد GHERAATI قرائتی https://www.isaar30.com www.google.com www.abdolsamadgheraati.tv.org www.funigma.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی