حوادث وحشتناکی با تلفن همراه در جایگاه سوخت

92
استفاده از تلفن همراه در جایگاه سوخت می‌تواند خطرات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
Milad Beiki
Milad Beiki 38 دنبال کننده