احمدی نژاد درباره سلاح بیولوژیک بودن ویروس کرونا راست می‌گوید؟

118
مینو محرز ویروس شناس و عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا در واکنش به ادعای دست ساز بودن ویروس کرونا، گفت: «این فرضیه علمی نیست و همه شواهد نشان می‌دهد این ویروس منشاء حیوانی دارد.»