آیا با تزریق واکسن کرونا می ‌توان ناقل بود؟

15
آیا بعداز زدن واکسن کرونا می‌توان ناقل ویروس بود؟
Milad Beiki
Milad Beiki 78 دنبال کننده
ویدیو مورد نظر بدلیل عدم استقبال بازدیدکنندگان حذف شده است.