• 281

    پاشیدن ادرار گاو جهت مقابله با کرونا در هند !

    پاشیدن ادرار گاو جهت مقابله با کرونا در هند! هندی ‌ها هم این‌طور در حال گندآفرینی به جای گند زدایی هستند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی