• 238

    با وضعیت کنونی مصرف بنزین در کشور، بزودی وارد کننده آن می شویم.

    اسعدی، کارشناس انرژی:

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی