نحوه درست بازگشت از خرید در دوران کرونا

159
دکتر علی اکبر عطایی “جراح بینی خوب در تهران” جهت تعیین وقت مشاوره و مراجعه به دکتر علی اکبر عطایی با شماره های ۰۲۱۸۸۷۷۳۳۵۸ و ۰۲۱۸۸۸۸۹۰۰۴ تماس بگیرید. همچنین برای ارتباط با دکتر به آدرس اینستاگرام مراجعه نمائید. http://drataei.com/https://www.instagram.com/draliakbarataei/