• 273

    صندوق های آفت زده؛ دولت 20 سال آینده را ببیند

    صندوق‌های بازنشستگی تا پیش از کرونا در آستانه‌ی ورشکستگی بودند. در این گزارشی بار مالی کرونا بر صندوق‌ها را بررسی کرده است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی