کاربرد اعداد وی دی ای VDI در فلزیاب
  • کاربرد اعداد وی دی ای VDI در فلزیاب

    عمق فلزیاب با تفکیک عدد VDI در فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی مرتبط است و ان فلزیاب که عمق زیاد برای تفکیک طلا یا انواع فلزات داشته باشد قدرت انالیز بالاتری در جهت تفکیک انواع فلزات یا طلا در عمق کم با توان بالاتری را نسبت به یک فلزیاب با عمق کمتر دارا میباشد در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژالقایی تفاوت عمق فلزیاب در تفکیک ان فلز با عدد VDI اثر متقابلی ندارد و قدرت عمق فلزیاب نیز افزایش یابد با تغییر عمق فلز عدد VDI خارج از طبقه خود اشکار میگردد فلزیاب تصویری که از دسته فلزیاب تصویری فرکانسی با تفکیک عدد VDI میباشد میتواند با تفاوت در طراحی نوع مدار در انواع گوناگون توسط تولید کننده فلزیاب قدرت تفکیک بالاتری به نسبت توان عمق ان فلزیاب داراباشد زیرا ان فلزیاب یا فلزیاب تصویری که میخواهد یک فلز را در عمق زیاد کاوش نماید باید توان تفکیک بالاتری برای انالیز یا فیلتر سیگنال علائم بازتاب شده داشته باشد تا بتواند هدف اصلی یا طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید و همین قدرت تفکیک در انالیز نوع سیگنال علائم طلا یا انواع فلزات میتواند در فلزیاب با عمق زیاد در تشخیص یک طلا در عمق کم نیز قدرت بالاتری در انالیز یا فیلتر یا جداسازی برای تفکیک را دارا است در نتیجه برای یک فلزیاب با عمق زیاد در نوع فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X عمق فلزیاب در تفکیک فلزات یا طلا در عمق کم نیز توان تشخیص بالاتری برای حذف ذرات دیگر منابع را در سطح و عمق دارد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی