• 230

    قديمى ترين قطعه موسيقى جهان!

    پروفسور مايكل له وى در حال نواختن يك قطعه موسيقى سومرى كشف شده از سوريه به قدمت 3400 سال كه نت هاى آن روى يك كتيبه رُسى حك شده بود!

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی