شتاب روند واکسیناسیون

0
با ۲۴ ساعته شدن برخی از مراکز واکسیناسیون، روند واکسینه شدن شتاب بیشتری گرفته است. با شبانه روزی شدن برخی از مراکز واکسیناسیون گروه‌های مردمی و بسیج هم برای کمک به میدان آمدند.
Milad Beiki
Milad Beiki 332 دنبال کننده