#داستان_روز "خب به چه چیزهای رسیدی؟"

131
#کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".

"ما نه به واسطه داشته هایمان، بلکه به واسطه کارهایی که بدون داشته هایمان، قادر به انجامشان هستیم، توانمندیم".
shaden co
shaden co 2 دنبال کننده