• آنالیز اسکن ویژولایزر سیمیلاتور

    فلزیاب تصویری درعملیات با حساسیت دقیق کاربرد دارد ولی فلزیاب جوینده گنج تصویری موضوعی مطرح برای جستجو در مناطق متفاوت میباشد که در اینجا نوع فلزیاب طلایاب گنج یاب برای ایجاد وضعیت مطلوب برای کشف گنج یا طلا یا عتیقه یا دفینه مهم است فلزیاب جوینده گنج تصویری باید قدرت تفکیک اهداف یا طلا و مواد معدنی و منابع و ذرات زمین را داشته باشد اسکنرزمین که از نوع فلزیاب جوینده گنج تصویری از مدل فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری باشد در هر وضعیت برنامه نرم افزار ان مانند مدار اصلی فلزیاب تصویری دارای تنظیمات تفکیک بنابر عدد VDI باشد فلزیاب جوینده گنج تصویری باید شرایط تشخیص وضعیت زمین را دارا باشد و این تشخیص در برنامه تفکیک رنگ COL PRO وجود دارد زیرا این نوع برنامه تفکیک رنگ COL PRO در فلزیاب ترکیبی یا طلایاب ترکیبی یا گنج یاب ترکیبی کاربرد داشته و دردیگر فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری یا طلایاب تصویری این نوع برنامه کاربرد ندارد زیرا نقشه مدار فلزیاب تصویری طبق اصول رادار نمی باشد

    24 بهمن 1397 آموزشی علم تکنولوژی سرگرمی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی