• 197

    بررسی ویدیویی ویرایش فرم انتخاب رشته دکترا آزاد 98

    سال گذشته امکان ویرایش فرم انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در زمان انتخاب رشته نبود اما به دلیل درخواست زیاد داوطلبان این امکان در زمانی جداگانه فراهم شد . پیش بینی می شود امسال نیز ویرایش فرم انتخاب رشته دکترا آزاد 98 به منظور ویرایش ، حذف یا اضافه کردن رشته محل ها امکان پذیر باشد . در ادامه به بررسی ویدیویی ویرایش فرم انتخاب رشته دکترا آزاد 98 می پردازیم .

    25 بهمن 1397 آموزشی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی