جاده ابریشم 12

192
مستند جاده ابریشم - 1980 The Silk Road - ق 12 - ( گذر از پامیر ) - سفری است در طول تاریخی تجاری بین شرق و غرب با نگاهی برمیراث فرهنگی درتمدن های متنوع آسیایی و آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگها و نوع زندگی مردم در طول این جاده - ( صدای استادان دوبله پرویز بهرام احمد رسول زاده ) - Gap.im/nama66
sahan
sahan 8 دنبال کننده