اختلال اوتيسم چيست؟

373
اوتيسم اختلالى در شبكه اى شدن سلول هاست. شبكه اى شدن سلول هاى عصبى بايد به گونه اى باشد كه يك سرى ارتباطات بين سلول ها شكل بگيرد. در اختلال اوتيسم برخى از اين ارتباطات بيشتر از حد نرمال شكل ميگيرد و در برخى موارد نيز كمتر از حد مورد نياز، كه باعث بروز يك سرى كمبودهاى رفتارى ميشود. يكى از نشانه هاى بيشتر بودن اين ارتباطات در افراد مبتلا به اوتيسم اين است كه اين افراد فراتر از سن تقويمى شان نشان ميدهند مانند توانايى بالا در موسيقى و نقاشى. در دسته ى ديگر كه كمبودهاى رفتارى رخ ميدهد علائمى مانند تاخير زبانى و تاخير شناختى را خواهيم ديد.