• 232

    کرونیا/با کرونا مثل سرماخوردگی برخورد کنید ۹۰ درصد ‌مبتلایان بهبودی کامل را تجربه می‌کنند

    رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:با کرونا مثل سرماخوردگی برخورد کنید / ۹۰ درصد ‌مبتلایان بهبودی کامل را تجربه می‌کنند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی