• 130

    مبحث تعادل میدانی توسط استاد کامیار

    تدریس مبحث تعادل میدانی فیزیک (بدون فرمول و با روش ذهنی)، آموزشی از پروژه 6040 حرف آخر.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی