• 296

    تدریس نامعادلات ریاضی با الگوی جاذبه-دافعه استاد منتظری

    فیلم آموزشی تدریس نامعادلات ریاضی با الگوی جاذبه-دافعه استاد منتظری، مدرس حرف آخر.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی