• 117

    فرماندهی شی جین پینگ در نبرد خلق چین با کرونا- سربازان سفیدپوش، زره بر تن

    شما فرستادگان نور و فرستادگان امیدید شما زیباترین فرشتگان و قهرمان واقعی هستید سپاس حزب و مردم همراهتان --- شی جین پینگ

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی