• 151

    مردم در اولویت هر چیز؛ فرماندهی شی جین پینگ در نبرد خلق چین با کرونا

    بیماری کرونای جدید یک رویداد بهداشتی عمومی با بیشترین سرعت و گستره شیوع در چین و مهار آن دشوارتر از هر رویداد بهداشتی گذشته در کشور بوده است.در پی بروز این بیماری، کمیته مرکزی حزب کمونیست جین به آن اهمیت فوق العاده ای نشان داد. شی جین پینگ دبیرکل این کمیته نیز پیگیر شیوع بیماری بود و از بخشهای مختلف خواست آن را در اولویت کارها قرار دهند. شی جین پینگ شخصاً فرماندهی نبرد با این بیماری واگیر و برنامه ریزیهای لازم را بر عهده گرفت.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی