• 114

    نقاط ماشه ای میوفاسیال

    فیزیوتراپیست صادق زراعتکار درباره تریگر پوینت ها توضیح میدهد. در لینک زیر میتوانید جزییات بیشتری را مطالعه بفرمایید: http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%af%d8%b1-%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی