به شخصی که از یک جایی طرد شده باشد در زبان انگلیسی چه می گویند؟

193
بهتره خودتون ببنید
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده