• پدر رپ فارس طالب بخشیدنه با آدماش باهات حرف میزنه ولی اگه حالیت نشه بد میزنه

    وقتی موزیک حمایت نمیشه هر کسی به خودش اجازه میده به پدر رپ فارس توهین کنه

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی