جلسه 138 فیزیک دوازدهم - نوسانگر هماهنگ ساده 1 - مدرس محمد پوررضا

177
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "نوسانگر هماهنگ ساده 1" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده