• 424

    اشتباه یک هموطن در لحظات اولیه سیل شیراز

    لطفا بیشتر مراقب باشید\ میگه سوار ماشینتون بشید خبری نیست داره سیل میاد سیل وای


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی