• طنز مدیریت بحران

    مدیریت بحران به روش هیتلر. هیچ تشابهی هم به برخی مسئولین کشور نداره.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی