• موسسه بین المللی شتابدهی استعداد پل استار

    سخت کوشی کلید موفقیت است، موفقیت های بزرگ نه با زور و قدرت بلکه با مداومت و پشتکار حاصل می شوند.(ساموئل جانسون) منتخبین عزیز سومین رویداد استنداپ مربی پل استار شما همانند سایر گروه ها با حضور خود در جلسه بازبینی و اعتراض با بیان مستندات، از حقوق خود دفاع نمودید، اینک با توجه به بررسی های به عمل آمده نتایج به این شکل اعلام می شود: دو گروه برگزیده شده اند با عنوان: بهترین نوع ارایه از نگاه مخاطبین و بهترین موضوع از نگاه مخاطبین بهترین ها را برایتان آرزومندیم. | https://poulstar.com

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی