• 129

    کارنامه اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت

    مرکز سنجش پزشکی کارنامه اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت را همزمان با اعلام نتایج اولیه منتشر نمی کند تا روند مصاحبه پذیرفته‌ شدگان اولیه تحت تاثیر قرار نگیرد .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی