• 59

    کارنامه اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت

    مرکز سنجش پزشکی کارنامه اولیه آزمون دکتری وزارت بهداشت را همزمان با اعلام نتایج اولیه منتشر نمی کند تا روند مصاحبه پذیرفته‌ شدگان اولیه تحت تاثیر قرار نگیرد .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی