تحصیل در وضعیت کرونا

136
در این ویدیو بشنوید که چه کارهایی باید در شرایط کرونا انجام دهید تا از سال تحصیلی 2020 عقب نمانید.
کرونا و مهاجرت http://asmehr.ir/page.aspx?%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%20%d9%88%20%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa
موسسه حقوقی آینده سازان مهر www.asmehr.ir