عايشه خطاب به رسول خدا با صدای بلند ميگفت به خدا قسم علی نزد شما از من و پدرم بهتر است

175
عايشه خطاب به رسول خدا با صدای بلند ميگفت به خدا قسم علی نزد شما از من و پدرم بهتر است
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده