همه ائمه اهل بيت در رکوع نماز به فقير صدقه دادند

121
همه ائمه اهل بيت در رکوع نماز به فقير صدقه دادند
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده