علی بن ابی طالب از اهلبيت رسول خداست و احدی از صحابه با او قابل قياس نيست اعتقاد احمد بن حنبل

114
علی بن ابی طالب از اهلبيت رسول خداست و احدی از صحابه با او قابل قياس نيست اعتقاد احمد بن حنبل
9 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده